Danielle P. Ochoa, Ph.D.

Associate Professor

Area

Developmental Psychology

Social Psychology

Research Interests

Citizenship Training and Behaviors, Child-Rearing Practices, Moral Reasoning, Punishment and Discipline, Service Learning Outcomes, Collective Action, Gender, Social Inequality, Youth Developmental Interventions

Selected Publications

Ochoa, D.P., Banzon-Librojo, L.A., Mendez, S.E.N., & Alampay, L.P. (accepted for publication). Sulong Kabataan: Design, Pilot Implementation, and Evaluation of a Youth Substance Abuse Prevention Program. Philippine Journal of Psychology.

Ochoa, D.P., & Manapat, J. (in press). Morality and Citizenship Outcomes of Service-Learning in Psychology and Materials Engineering. Philippine Social Science Review.

Ochoa, D.P., Manalastas, E.J., Deguchi, M., & Louis, W.R. (2019). Mobilizing men: ally identities and collective action in Japan and the Philippines. Journal of Pacific Rim Psychology, 13, e14. doi:10.1017/prp.2018.30

Ochoa, D.P. (2016). Moral na pamantayan at pangangatwiran ng mga bata at ina sa konteksto ng kahirapan. Diwa E-Journal, 4(1), 20-38.

Ochoa, D.P., Sio, C.P., Quiñones, D.M., & Manalastas, E.J. (2016). A bond between man and woman: Religiosity, moral foundations, and same-sex marriage attitudes in the Philippines. Philippine Journal of Psychology, 48(2), 157-171.

Ochoa, D.P. (2014). Parental socialization of moral behaviors in the context of poverty. Philippine Journal of Psychology, 47(1), 41-72.

Ochoa, P., & Torre, B.A. (2016). Parenting in the Philippines: A review of the research literature from 2004 to 2014. Quezon City: Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino and Philippine Educational Theater Association.

Ochoa, D.P. (2014). Ang bonggang bonggang batang beki at ang ikaklit sa aming hardin: makabagong patingin sa kahulugan ng tao at pamilya. Diwa E-Journal, 2(1).

Professional Associations

Lifetime Member, Pi Gamma Mu International Honor Society in Social Science

Lifetime Member, Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino

Member, Psychological Association of the Philippines

Member, Asian Association of Social Psychology

Member, International Society for the Study of Behavioural Development

Member, Society for the Psychological Study of Social Issues

Awards and Recognition

Psychological Association of the Philippines Best Thesis Award (2014)

Other Work Experience

Project Leader (2017 to 2018), Design/Adaptation and Evaluation of Drug Prevention Intervention under Katatagan Kontra Droga sa Komunidad: Development and Evaluation of Community-Based Drug Prevention and Recovery Interventions, Commission on Higher Education

Project Leader (2015 to 2018), Extending Emotions in Mobilizing Collective Action: Comparing Anger, Shame, and Hope in Japan, the Philippines, and Australia, K.S. Yang Research Grant, Asian Association of Social Psychology

Project Leader (2015 to 2016), Service-Learning Outcomes in Psychology and Materials Engineering, Outright Research Grant, University of the Philippines – Diliman

Co-researcher (2015 to 2018), Anticipated Stigma and Ally Collective Action in Japan, the Philippines, and New Zealand, K.S. Yang Research Grant, Asian Association of Social Psychology

Co-researcher (2014), Theater as Intervention in Creating Change of Mindsets/Views, and Millennium Studies on Filipino Parents’ Evolving Ways of Child-Rearing and Instilling Discipline in Children: Review of Literature (PSSP-PETA; May 2014 – November 2014)

Co-researcher (2014), Baseline Assessment of HIV and STI Prevention Program for Sex Workers in Quezon City, Tropical Disease Foundation

Case study writer (2017), 5th Excellence in Educational Transformation Awards Book Development

Case study documentation (2016), Child Protection Baseline Study, Save the Children

Case study writer (2016), Phoenix Petroleum – Bayan Academy Pinoy Tsuper Hero Book Development

Selected Presentations

International Conferences

Ochoa, D., Deguchi, M., Manalastas, E.J., & Louis, W. (2017). Considering culture and extending emotions in mobilizing collective action. Paper presented at the Asian Association of Psychology Conference, Auckland, New Zealand.

Ochoa, D., Quiñones, D.M., & Sio, C. (2016). Separation of Church and State: Moral Foundations, Religiosity, and Moralized Issues in the Philippines. Paper presented at the 23rd International Congress, International Association of Cross-Cultural Psychology, Nagoya, Japan.

Ochoa, D. & Manapat, J. (2016). Morality and Citizenship Outcomes of Service-Learning in Psychology and Materials Engineering. Paper presented at the 31st International Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Ochoa, D., Sio, C., Quiñones, D.M., & Manalastas, E.J. (2016). The Natural Order or Equality for All: Moral Foundations, Religiosity, and Same-Sex Marriage Attitudes. Paper presented at the 31st International Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Ochoa, D. (2015). Firm Foundations or Mutable Morals?: Comparing Moral Foundations across the Undergraduate Years. Paper presented at the 11th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology and 52nd Annual Convention of the Psychological Association of the Philippines, Cebu City.

Ochoa, D. (2013). Moral Development and Socialization in the Context of Poverty. Paper presented at 5th ASEAN Regional Union of Psychological Societies and 50th Psychological Association of the Philippines Conference, Quezon City.

Local Conferences

Ochoa, D. & Cantiller, J.R.C. (2018). Ang Mahabang Paglalakbay Tungo sa Positive Discipline: Mga Kuwentong Buhay ng mga Magulang at Guro. Paper presented at Ika-42 Pambansang Kumperesiya sa Sikolohiyang Pilipino, Quezon City.

Ochoa, D., Manalastas, E.J., Deguchi, M., & Louis, W.R. (2018). Mobilizing Men: Ally Identities and Collective Action in Japan and the Philippines. Paper presented at the 55th Annual Convention of the Psychological Association of the Philippines, Manila.

Ochoa, D., Banzon-Librojo, L.A., Mendez, S.E., & Alampay, L.P. (2018). Sulong Kabataan: Design, Pilot, Implementation, and Evaluation of a Youth Substance Abuse Prevention Program. Paper presented at the 55th Annual Convention of the Psychological Association of the Philippines, Manila.

Ochoa, D. (2018). Moral Psychology in the Philippines: Progress and Prospects. Paper presented at the 55th Annual Convention of the Psychological Association of the Philippines, Manila.

Ochoa, D. (2017). Kaninong kasalanan nga ba? Mga salik at atribusyon sa parusa sa kabataan. Paper presented at Ika-42 Pambansang Kumperesiya sa Sikolohiyang Pilipino, Dumaguete.

Ochoa, D. & Vicencio, A.R. (2017). Heightened micro-geographies of visuals and everyday experiences. Paper presented at the National Conference on Geographical Studies 2017, Quezon City.

Ochoa, D. (2017). Children not criminals: Public perceptions on the minimum age of criminal responsibility. Paper presented at the 54th Annual Convention of the Psychological Association of the Philippines, Bacolod City.

Ochoa, D. (2016). Lingkod-aral sa sikolohiya ng pagkatuto: Mga hamon at benepisyo. Paper presented at Ika-41 na Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino, Manila.

Ochoa, D., Sio, C., & Quiñones, D.M. (2016). Pagpanig sa panlipunang mga isyu: Ang papel ng personalidad, moralidad, at pagkarelihiyoso. Paper presented at Ika-41 na Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino, Manila.

Ochoa, D., Sio, C., & Quiñones, D.M. (2016). Personality Traits, Moral Foundations, Religiosity, and Separation of Church and State as Predictors of Attitudes Toward Social Issues. Paper presented at the 53rd Annual Convention of the Psychological Association of the Philippines, Angeles City, Pampanga.

Ochoa, D. (2015) Pagsusuri sa Panloob at Panlabas na Moral na Identidad. Paper presented at Ika-40 na Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino, Davao City.

Macapagal, R.A. & Ochoa, D. (2014). Hiya at Pakikipagkapwa: Mga Hamon at Hakbang Tungo sa Kalusugan ng mga Freelance Sex Workers sa Isang Lungsod sa Kalakhang Maynila. Paper presented at Ika-39 na Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino.

Ochoa, D. & Yacat, J. (2014). Determining Student Gains from Service Learning: Insights from a Psychology of Learning Course. Paper presented at the 51st Psychological Association of the Philippines Conference.

Ochoa, D. (2013). Paghubog ng magulang sa kabutihang-asal ng anak sa konteksto ng kahirapan. Paper presented at Ika-39 na Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino.

Ochoa, D., Antonio, A.D., Benavidez, R.D., & Malaki, M.W. (2012). Diskarte: Ang Konsepto, Paglinang, at Karanasan ng Street Smarts ng Kabataang Pilipino.Paper presented at Ika-38 na Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino.